Bitaksi Mobil Teknoloji Anonim Şirketi (“BiTaksi”) olarak siz değerli sürücülerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), BiTaksi mobil uygulaması (“Uygulama”) aracılığıyla, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kimlik Bilgileri

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, ehliyet, şoför kartı, kimlik belgelerinde yer alan diğer bilgiler

Hesap Bilgileri

Sürücü ID, BiTaksi Sürücü Statü Programı kapsamında belirlenen sürücü statüsü

İletişim Bilgileri

BiTaksi hesabınıza kayıtlı GSM numarası, e-posta adresi

Profil Fotoğrafı

Uygulamaya yüklediğiniz profil fotoğrafı

Ödeme Bilgileri

Banka bilgisi, ödeme hesabı bilgileri, ödeme kartı bilgileri, IBAN, İninal barkod numarası

Yolculuk Bilgileri

Yolculuk güzergahı, başlangıç ve bitiş noktaları, yolculuk tarih ve saati, süresi ve yolculuk sayısı, yolculuk iptali ve iptal ücretlerine ilişkin bilgiler

Sürücü İşlem Bilgileri

BiTaksi’ye kayıtlı olunan süre, müsait olma/yolcu taşıma durumu ve süreleri, sözlü ve yazılı olarak iletilen talep/şikâyet ve geribildirimler, sürücülere verilen puan, yorum ve bahşiş bilgileri, sürücüler tarafından yolculara verilen puan ve yorum bilgileri, sürücülere tanımlanan indirim/yan hak bilgileri, referans olunan sürücü ve müşteri bilgileri, sürücü yolculuk oranı, nakit yolculuk ortalaması dahil sürücünün yolculuklara ilişkin performans değerleri, sürücülere verilen yorumlar uyarınca ceza puanı bilgileri, iletişim tercihleri, Uygulama içerisi mesajlaşma özelliği kullanılarak yapılan yazışmaların içeriği, tarihi ve saati

Araç ve Sürücü Bilgileri

Araç tipi, araç markası ve modeli, araç plakası, sürücünün imzası, belediye çalışma ruhsatı fotokopisi (rüsum belgesi), ikametgâh belgesi, referans sürücü bilgisi, BiTaksi sürücü türü

İşitsel Kayıtlar

Çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelere ilişkin ses kayıtları

Lokasyon

Mobil cihazınız aracılığıyla edinilen konum (lokasyon) bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Cihaz türü, cihaz işletim sistemi sürümü, IP adresi, kullanıcıların Uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri işlem kayıtları

Hukuki İşlem Bilgileri

Adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler

Ceza Mahkumiyeti

Adli sicil kaydı

Biyometrik Veriler

Biyometrik fotoğraf

BiTaksi Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşler?

Uygulama üzerinden, çağrı merkezi aracılığıyla telefon üzerinden ve bizimle e-posta aracılığıyla iletişim kurmanız halinde e-posta üzerinden tamamen otomatik ve/veya kısmen otomatik yöntemler ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik:

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Süreci

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Profil Fotoğrafı, Ödeme Bilgileri, Araç ve Sürücü Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği Bilgileri, Diğer

Hukuki talep ve başvurularınızın incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu amaçla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunulması.

Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, Profil Fotoğrafı, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri, Araç ve Sürücü Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri

Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında saklanması zorunlu olan verilerin muhafazası.

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Araç ve Sürücü Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Profil Fotoğrafı

BiTaksi sürücülerinin uygulamaya kaydının ve üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sürücülerin BiTaksi tarafından sunulan hizmetler için uygunluğunun değerlendirilmesi, sürücü üyelik sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel veri işlemenin, Getir ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Araç ve Sürücü Bilgileri, Lokasyon, Ödeme Bilgileri, Diğer

BiTaksi yolcularının uygun sürücüler ile eşleştirilmesi, sürücü ve yolcuların konumlarının teyit edilmesi ve belirlenen konumda buluşmalarının sağlanması, BiTaksi sürücüleri ve yolcular arasındaki iletişimin yürütülmesi (iletişim bilgileriniz yolcular ile paylaşılmamaktadır).

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri, Araç ve Sürücü Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Ödeme Bilgileri

Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, yolculuğunuz sonucunda fatura düzenlenmesi, yolculuk iptalleri ve iptal ücretlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Araç ve Sürücü Bilgileri

Sürücüler için toplantı ve organizasyonların planlanması ve yürütülmesi, BiTaksi operasyon işleyişine ilişkin bilgilendirme yapılması, BiTaksi operasyonlarının güvenliğine ilişkin denetim yapılması, sürücü disiplin yönetiminin sağlanması.

İşitsel Kayıtlar, Sürücü İşlem Bilgileri, Yolculuk Bilgileri

Talep ve şikâyet yönetimi kapsamında yazışmaların ve çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin hizmet kalitemizin iyileştirilmesi amacıyla kayıt altına alınması.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri, Araç ve Sürücü Bilgileri

Hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik yazılı veya sözlü talepleriniz, şikayetleriniz ve geri bildirimlerinizin incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; çekiliş ve yarışmaların düzenlenmesi ve bunlara katılmanız için gerekli işlemlerin yapılması; ödül, hediye vb. içeriklerin tarafınıza ulaştırılması.

Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Lokasyon, İşlem Güvenliği Bilgileri, Araç ve Sürücü Bilgileri, Diğer

Hizmetlerimizin geliştirilmesi için analizler yapılması; iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi, hizmetlerimize dair raporlama çalışmalarının yürütülmesi.

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Lokasyon, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği Bilgileri, Araç ve Sürücü Bilgileri

Sunulan hizmetlerimiz ile kampanya ve indirimlerin kötüye kullanılmasının ve dolandırıcılığın tespit edilmesi ve önlenmesi.

Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla geçmiş yolculuklarınıza ve kullanım alışkanlıklarınıza uygun özelliklerin ve hizmet seçeneklerinin sunulması.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 6/2)

Hesap Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri

Sürücüler ile yolcular Uygulama üzerinden eşleştikten sonra mesajlaşma özelliğini kullanarak iletişim kurmalarına imkân tanınması.

Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri, Lokasyon

Tercih ve beğenilerinize, ilgi alanlarınıza, uygulama kullanım alışkanlıklarınıza ve bulunduğunuz konuma özel hizmet seçenekleri ile kampanyaların sunulması ve bu çerçevede tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi.

Biyometrik Fotoğraf

Kimlik doğrulama süreçlerinin yürütülmesi.

Adli Sicil Kaydı

Sürücülerin BiTaksi tarafından sunulan hizmetler için uygunluğunun değerlendirilmesi.

Kişisel Verileriniz Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere aktarılır:

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarımın Amacı

Alıcı Grubu

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, profil Fotoğrafı, Sürücü İşlem Bilgileri, Ödeme Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri ve Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Talep Edilebilecek Diğer Kişisel Verileriniz

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bu kapsamda yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar

Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik Bilgileri (ad), Yolculuk Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Lokasyon

Sürücüler ile yolcular arasındaki iletişimin yürütülmesi, sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerinin ve belirlenen konumda buluşmalarının sağlanması, yolculukların en uygun şekilde gerçekleştirilmesi.

BiTaksi Yolcuları

Kişisel veri işlemenin, BiTaksi ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, Profil Fotoğrafı, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Lokasyon, İşlem Güvenliği Bilgileri

BiTaksi’nin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil tedarikçilerimizden destek alınması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerin yönetilmesi.

Yurt İçi ve Yurt Dışındaki İş Ortakları & Tedarikçiler

Kişisel veri işlemenin, BiTaksi ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rızanızın bulunması (KVKK md. 9/1)

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Sürücü İşlem Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Lokasyon

Pazarlama, tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Yurt İçi ve Yurt Dışındaki İş Ortakları & Tedarikçiler

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması

(KVKK md. 5/2-f)

Biyometrik Bilgiler, Ceza Mahkumiyeti

BiTaksi’nin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil tedarikçilerimizden destek alınması.

Yurt İçi ve Yurt Dışındaki İş Ortakları & Tedarikçiler

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md.6/2)

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rızanızın bulunması (KVKK md. 9/1)

Harita uygulaması için Yandex altyapısı kullanılmaktadır. Yandex’in kişisel verileri nasıl işlediği hakkında bilgi için yandex.com.tr/legal/confidential adresini ziyaret edebilirsiniz. 


Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak için talebinizi,

  • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak kisiselveriler@bitaksi.com adresine,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla bitaksi@hs01.kep.tr adresine veya,
  • Kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyip yazılı olarak, Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. No. 23 K. 1 Etiler/Beşiktaş, İstanbul adresine

iletmenizi rica ederiz.

BiTaksi, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.

Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve hukuki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler Uygulama üzerinden bildirilecektir.

Güncellenme Tarihi: Temmuz 2023