BiTaksi Yolcu Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

Bitaksi Mobil Teknoloji Anonim Şirketi (“BiTaksi”) olarak, siz yolcularımıza ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), BiTaksi mobil uygulaması (“Uygulama”) aracılığıyla, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik aldığımız tedbirler ve kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar hakkında detaylı bilgi için ayrıca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamıza göz atmanızı öneririz.

BiTaksi Hangi Kişisel Verilerinizi İşler?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

Kimlik Bilgileri

Ad ve soyadı

Hesap Bilgileri

Yolcu ID (Müşteri numarası)

İletişim Bilgileri

BiTaksi hesabına kayıtlı GSM numarası, e-posta adresi, adres

Ödeme Bilgileri

Ödeme tutarı, ödeme yöntemi, fatura bilgileri ve ödemelere ilişkin diğer detaylar

Yolculuk Bilgileri

Yolculuk güzergahı, başlangıç ve bitiş noktaları, adresleri, yolculuk tarih, saat ve süreleri, yolculuk tutarı ve sayısı, yolculuğun iptali ve iptal ücretine ilişkin bilgiler, ödeme tutarları, tarihleri

Yolcu İşlem Bilgileri

Uygulama kullanım tercihleri, uygulama kullanım alışkanlıkları, reklam ID (kimlik tanımlayıcıları), indirim kodu/kampanya bilgileri, sözlü ve yazılı olarak iletilen talep/şikâyet bilgisi, sürücüye yapılan yorum, puan, bahşiş ve değerlendirme bilgileri, sürücüler tarafından yolculara verilen puan ve yorum bilgileri, iletişim tercihleri, kampanya kod ve kupon bilgileri, Uygulama içerisi mesajlaşma özelliği kullanılarak yapılan yazışmaların içeriği, tarihi ve saati

İşitsel Kayıtlar

Çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelere ilişkin ses kayıtları

Lokasyon

Uygulamaya giriş esnasında veya cihaz ayarları aracılığıyla izin vermeniz halinde otomatik olarak işlenen veya sizin tarafınızdan manuel olarak eklenebilen bulunduğunuz konum verisi

İşlem Güvenliği Bilgileri

Cihaz türü, modeli, işletim sistemi ve sürümü gibi kullandığınız cihaza ilişkin veriler, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, giriş yapma yöntemi (Google/Facebook/Apple ID aracılığıyla)

Sağlık Bilgisi

Engellilik bilgisi (yalnızca bu bölümü doldurmanız halinde işlenmektedir)

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler

Diğer

Evcil hayvan taşıma durumu (yalnızca bu bölümü doldurmanız halinde işlenmektedir)

BiTaksi Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşler?

Uygulama üzerinden, çağrı merkezi aracılığıyla telefon üzerinden ve bizimle e-posta aracılığıyla iletişim kurmanız halinde e-posta üzerinden tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik:

Süreçte İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri İşleme Süreci

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri

Hukuki talep ve başvurularınızın incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu amaçla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunulması.

Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, Hesap Bilgileri, İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği Bilgileri

Uygulama üzerinden aldığınız hizmete ilişkin süreçlerin yürütülmesi; ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yolculuğunuz sonucunda fatura düzenlenmesi.

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Diğer

Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında saklanması zorunlu olan verilerin muhafazası.

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri

Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için bilgilerinizin doğrulanması, uygulamada üyelik kaydınızın oluşturulması ve hesabınıza giriş imkânı sağlanması.

Kişisel veri işlemenin, BiTaksi ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Kimlik Bilgileri, Ödeme Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, Lokasyon

Yolculuk taleplerinin alınması, yolcuların uygun sürücüler ile eşleştirilmesinin sağlanması, sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerinin ve belirlenen konumda buluşmalarının sağlanması, yolcuların tercihlerine uygun olarak taksi yolculuğu gerçekleştirmelerinin temin edilmesi.

Yolculuk Bilgileri

Yolcuların memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütülmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, İşitsel Kayıtlar, Diğer

BiTaksi sürücüleri ve yolcular arasındaki iletişimin yürütülmesi (iletişim bilgileriniz BiTaksi sürücüleri ile paylaşılmamaktadır), yolcularla BiTaksi arasındaki ilişkilerin yönetilmesi amacıyla iletişime geçilmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Ödeme Bilgileri

Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yolculuğunuz sonucunda fatura düzenlenmesi, yolculuk iptalleri ve iptal ücretlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, İşitsel Kayıtlar

Yolculuğunuza ilişkin talep/şikayetlerinizin incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi (KVKK md. 5/2-e)

Yolculuk Bilgileri, İşitsel Kayıtlar, Yolcu İşlem Bilgileri

Talep ve şikâyet yönetimi kapsamında yazışmaların ve çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin hizmet kalitemizin iyileştirilmesi amacıyla kayıt altına alınması.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri

Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyeti ölçümleri kapsamında anket ve benzeri beğeni/talep/şikâyet tespit yöntemleri vasıtasıyla sizinle iletişime geçilmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, Yolculuk Bilgileri

Hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik yazılı veya sözlü talepleriniz, şikayetleriniz ve geri bildirimlerinizin incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; çekiliş ve yarışmaların düzenlenmesi ve bunlara katılmanız için gerekli işlemlerin yapılması; ödül, hediye vb. içeriklerin tarafınıza ulaştırılması.

Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Lokasyon, İşlem Güvenliği Bilgileri, Diğer

Hizmetlerimizin geliştirilmesi için analizler yapılması; iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi; hizmetlerimize dair raporlama çalışmalarının yürütülmesi.

Hesap Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri

Sürücüler ile yolcular Uygulama üzerinden eşleştikten sonra mesajlaşma özelliğini kullanarak iletişim kurmalarına imkân tanınması.

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Lokasyon, İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği Bilgileri

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimiz ile kampanya ve indirimlerin kötüye kullanımının ve dolandırıcılığın tespit edilmesi ve önlenmesi.

Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla geçmiş yolculuklarınıza ve kullanım alışkanlıklarınıza uygun hizmet seçeneklerinin sunulması.

Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, Lokasyon

Tercih ve beğenilerinize, ilgi alanlarınıza, uygulama kullanım alışkanlıklarınıza ve bulunduğunuz konuma özel hizmet seçenekleri ile kampanyaların sunulması ve bu çerçevede tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 5/1)

Sağlık Bilgisi (engellilik bilgisini doldurmanız halinde)

Yolculuk taleplerinin alınması, yolcuların uygun sürücüler ile eşleştirilmesinin sağlanması.

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 6/2)

Kişisel Verileriniz Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere aktarılır:

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Aktarımın Amacı

Alıcı Grubu

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, Ödeme Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri ve Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Talep Edilebilecek Diğer Kişisel Verileriniz

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bu kapsamda yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar

Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Lokasyon

Sürücüler ile yolcular arasındaki iletişimin yürütülmesi, sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerinin ve belirlenen konumda buluşmalarının sağlanması, yolculukların en uygun şekilde gerçekleştirilmesi.

BiTaksi sürücüleri

Kişisel veri işlemenin, BiTaksi ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

(KVKK md. 5/2-c)

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Lokasyon, İşlem Güvenliği Bilgileri

BiTaksi’nin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmetlerinin alınması; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

Yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları & tedarikçiler

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 5/1)

Kişisel veri işlemenin, BiTaksi ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması

(KVKK md. 5/2-f)

Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Yolculuk Bilgileri, Yolcu İşlem Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Lokasyon,

Pazarlama, tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları & tedarikçiler

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması

(KVKK md. 5/2-f)

Harita uygulaması için Yandex altyapısı kullanılmaktadır. Yandex’in kişisel verileri nasıl işlediği hakkında bilgi için yandex.com.tr/legal/confidential adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak için talebinizi,

  • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak kisiselveriler@bitaksi.com adresine,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla bitaksi@hs01.kep.tr adresine veya
  • Kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyip yazılı olarak, Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. No. 23 K. 1 Etiler/Beşiktaş, İstanbul adresine
    iletmenizi rica ederiz.

BiTaksi, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.

Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve hukuki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler Uygulama üzerinden bildirilecektir.

Güncellenme Tarihi: Ağustos 2023