Kullanım Koşulları
Bitaksi Mobil Teknoloji A.Ş. (bundan sonra “BİTAKSİ” olarak anılacaktır), Taksi Sürücüleri ile müşterileri (bundan sonra “Müşteri” olarak da anılacaktır) bir araya getiren bir teknoloji platformudur (bundan sonra “Uygulama” olarak da anılacaktır). BİTAKSİ ve Müşteri, birlikte “Taraflar” olarak da anılacaktır.

1. BAŞVURU VE ÜYELİK

1.1 Müşteri, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.
1.2 Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.
1.3 Uygulama’nın kullanımı ücretsizdir.

2. UYGULAMANIN KULLANIMI

2.1 Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra taksi çağırma butonuna tıkladığında, Uygulama aracılığıyla, bulunduğu konuma en yakın olan taksi kendisine yönlendirilir ve taksi sürücüsü çağrıyı kabul ettiği takdirde; sürücü ve araca ait bilgiler Müşteri’ye ulaştırılır.
2.1.1 BİTAKSİ yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın Müşteri’ye olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.
2.2 Müşteri bu aşamadan sonra, derhal Sürücü’yü ekrandaki yeşil telefon butonuna basıp arayarak yolculuktan vazgeçebilecektir. Aksi halde Müşteri atanmış taksiyi bekleyeceğini ve taksiye bineceğini kabul eder.
2.3 Müşterinin gelen taksiyi beklememesi veya gelen taksiye geçerli bir sebep olmaksızın binmemesi durumunda, BİTAKSİ Müşteri’yi Uygulama’dan çıkarma hakkını saklı tutar.
2.4 Müşteri, Uygulama’yı kullanarak gerçekleştirdiği taksi yolculuğunun bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
2.5 BİTAKSİ Uygulaması aracılığıyla yapılan yolculuklarda Müşteri, taksimetrede yazılı ücret haricinde ilgili mevzuat hükümlerinde açıkça belirtilen köprü, yol ve otogar gibi yol kullanım masraflarını da ödemekle yükümlüdür. Bunlar dışında Müşteri’den herhangi bir ücret talep edilemez.
2.6 Müşteri yolculuk bedelini BİTAKSİ uygulamasındaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını kullanarak da ödeyebilir.
2.7 Müşteri bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır. Müşteri isterse üç adete kadar farklı kartı sisteme tanıtabilir.
2.8 Yolculuk bittiğinde Sürücü taksimetrede yazılan tutarı kendi kullandığı uygulamaya yazarak ödemenin alınması için tuşa basar. Bunu takiben Müşteri’nin ekranında ödeme sayfası belirir ve ödenecek tutarın onaylanması istenir. Müşteri sadece “Onay” tuşuna basarak ödemeyi yapar.
2.9 Müşteri onay tuşuna basmadan isterse sadece bir tuşa dokunarak Sürücü’ye %10 veya %15 bahşiş ekleyebilir ve bu bahşiş otomatik olarak Sürücü’nün girdiği tutara eklenerek hesaplanır. Bahşiş vermek tamamen Müşteri memnuniyetine bağlı olup zorunlu değildir.
2.10 Onay ekranındaki tutarın yanlış olması halinde Müşteri “Red” tuşuna basıp “Tutar Yanlış” tuşunu tıklayarak Sürücü’nün tutarı tekrar girmesi sağlanabilir.
2.11 Sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılaması halinde Müşteri sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir.
2.12 Ödemenin kredi kartıyla yapılamaması halinde müşteri ücreti nakit olarak ödemekle yükümlüdür.
2.13 Müşteri'nin kredi kartı bilgileri BİTAKSİ tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı MasterCard tarafından sağlanmaktadır.
2.14 Akıllı cep telefonunuzun çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgilerinize üçüncü şahıslar ulaşamaz. Ancak BİTAKSİ’ye bildirimde bulunarak girilen bilgilerin silinmesi talep etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece taksi ödemesi yapamaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan BİTAKSİ sorumlu tutulamaz.
2.15 Müşteri, bindiği taksiye herhangi bir zarar vermeyeceğini kabul eder.
2.16 Müşteri, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu sürücüleri, Uygulama içindeki şikâyet bölümünden BİTAKSİ’ye bildirebilir ve fakat BİTAKSİ, sürücülerin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Uygulama, yalnızca Müşteri ve sürücüleri bir araya getiren bir platformdur. BİTAKSİ, sürücülere gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan sürücülerle iş ilişkisini keser.
2.17 Müşteri, BİTAKSİ’nin ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.
2.18 Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, BİTAKSİ Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.
2.19 BİTAKSİ’nin sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle BİTAKSİ doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2.20 BİTAKSİ, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
2.21 Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak sürücü ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle BİTAKSİ’nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
2.22 Müşteri, Uygulama aracılığıyla BİTAKSİ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.
2.23 Müşteri, Uygulama dahilinde bulunan, BİTAKSİ ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

3. SONA ERME

3.1 Müşteri, BİTAKSİ üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, aşağıdaki yollarla iptal edebilir;
3.1.1 Bilgilerim bölümünden “Üyelik İptal” düğmesine basarak,
3.1.2 uyelikiptal@bitaksi.com adresine elektronik posta göndererek,
3.1.3 0850 333 4700 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak sonlandırabilir.

4. GİZLİLİK POLİTİKASI

BİTAKSİ Müşteriye ait gizli bilgileri, işbu Koşulların kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

5. DİĞER ŞARTLAR

5.1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1.1 Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “BİTAKSİ'nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) BİTAKSİ’ye aittir. Müşteri, BİTAKSİ Hizmetleri'ni, BİTAKSİ bilgilerini ve BİTAKSİ'nin telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri BİTAKSİ'nin izni olmaksızın, BİTAKSİ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
5.1.2 BİTAKSİ'nin; BİTAKSİ Hizmetleri, BİTAKSİ bilgileri, BİTAKSİ telif haklarına tabi çalışmaları, BİTAKSİ ticari markaları, BİTAKSİ ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

BİTAKSİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.3. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda BİTAKSİ, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BİTAKSİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BİTAKSİ'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BİTAKSİ'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. BİTAKSİ, Müşteri’nin işbu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve BİTAKSİ Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.6. BİTAKSİ’NİN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Müşteri, işbu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, BİTAKSİ'nin kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; BİTAKSİ'yi yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

5.7. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.8 YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.