Sürücü Gizlilik Politikası

Sürücü Gizlilik Politikası

Bitaksi Mobil Teknoloji A.Ş. (“BiTaksi”) olarak, BiTaksi Sürücü uygulaması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi izliyoruz ve bilgilerinizin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz. Bu Gizlilik Politikası (“Politika”) BiTaksi Sürücü uygulaması kapsamında işlenen bilgiler, bu bilgileri nasıl kullandığımız, kullanıcıların sorumlulukları ve BiTaksi’nin gizli bilgilerin korunmasına ilişkin kuralları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Verileri Toplama Yöntemlerimiz

BiTaksi olarak BiTaksi Sürücü uygulamamız üzerinde yürütülen süreçler kapsamında aşağıda belirtilen bilgilerinizi işliyoruz:

 • Kimlik:Ad-soyad, doğum tarihi, Sürücü ID.
 • İletişim: Cep telefonu, e-posta, çalışılan bölge, ilçe ve adres bilgileri.
 • Araç Bilgileri:Araç tipi, araç markası ve modeli, araç plakası.
 • Yolculuk Bilgileri:Yolculuk güzergahı, başlangıç ve bitiş noktaları, adresleri, yolculuk tarih, saat ve süreleri, yolculuk iptallerine ilişkin bilgiler, yolculuk tutarı ve sayısı.
 • Ödeme Bilgileri:Banka/ödeme hesabı bilgileri, IBAN, Ödeme tutarları, tarihleri, ödeme detayları, komisyon bilgisi.
 • Konum Bilgileri: Mobil cihazınız aracılığıyla edinilen anlık konum (lokasyon) bilgileri.
 • İşlem Güvenliği:Cihaz türü, cihaz işletim sistemi sürümü, IP adresi, kullanıcıların uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri işlem kayıtları, parola.
 • Sürücü Performans Bilgileri:Sürücü yolculuk oranı, nakit yolculuk ortalaması dahil sürücünün yolculuklara ilişkin performans değerleri.
 • Sadakat Programı Bilgileri:Sürücü statüsü, yıldız/hediye puanı bilgileri, alınan hediyeler, yolculuk bilgileri.
 • Risk Yönetimi:Şüpheli veya hukuka aykırı işlemlerin engellenmesine ilişkin bilgiler, sürücülere verilen yorumlar uyarınca ceza puanı bilgileri.
 • Diğer:Fotoğraf, durak adı, durak lokasyonu, referans sürücü bilgisi, sürücü türü, evcil hayvan taşıma durumu, iletişim izin bilgisi, sistemde kayıtlı olunan süre, müsaitlik durumunda geçen süreler, talep ve şikâyet bilgileri, çağrı merkezi görüşme bilgileri, sürücülere verilen puan, yorum ve bahşiş bilgileri, sürücüler tarafından yolculara verilen puan ve yorum bilgileri, sürücülere tanımlanan indirim/yan hak/hediye kartı bilgileri, referans olunan sürücü ve müşteri bilgileri.

Kişisel verilerinizi otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Belirli durumlarda verilerinizi fiziki ortamda, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle de topluyoruz (örneğin bize fiziki olarak bilgi veya belge iletmeniz halinde).

2. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda belirtilmektedir:
BiTaksi sürücülerinin sistemsel olarak kayıtlarını gerçekleştirmek,
Sürücülerin BiTaksi tarafından sunulan hizmetler için uygunluğunu değerlendirmek,
Sürücü üyelik sözleşmesi süreçlerini yürütmek,
Sürücü mobil uygulaması için üyelik kaydı ve üyelik işlemlerini gerçekleştirmek,
BiTaksi operasyon işleyişinde yolcuların uygun sürücüler ile eşleştirilmesini sağlamak,
Sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerini ve belirlenen konumda buluşmalarını sağlamak,
BiTaksi sürücüleri ve yolcular arasındaki iletişimi yürütmek (iletişim bilgileriniz yolcular ile paylaşılmamaktadır),
Sürücülere ve yolculuklara dair operasyonel süreçleri yürütmek,
Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,
Sürücüler ile iletişime geçmek ve sürücülerle olan ilişkileri yönetmek,
Sürücü memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek,
Sürücü sadakat programı süreçlerini yürütmek; sürücülerin sistemi kullanma becerileri ve bağlılıkları oranında ayrıcalıklardan yararlanmalarını sağlamak,
Sürücüler için toplantı ve organizasyonları planlamak ve yürütmek,
Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,
Hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek,
Kampanyalar ve size özel fırsatlar hakkında bilgilendirme yapmak,
Size özel fırsatlar ile ilgili üçüncü taraflarla iş birliği gerçekleştirmek,
BiTaksi operasyonlarının güvenliği ve devamlılığı için usulsüzlük kontrolleri gerçekleştirmek,
Sürücü mobil uygulamasındaki yenilikler, güncellemeler ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,
Operasyon işleyişine ilişkin değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek,
Yolculuk iptalleri ve iptal ücretlerine ilişkin süreçleri yürütmek,
Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
BiTaksi operasyonlarının güvenliğini sağlamak,
Sürücü disiplin yönetimini sağlamak; BiTaksi kural ve uygulamalarına aykırılık teşkil eden davranışlar için disiplin yaptırımı uygulamak,
Hukuki süreçleri yürütmek,
İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Yolcular Bitaksi uygulaması üzerinden sürücüleri puanlayabildiği ve sürücüler hakkında yorum yapabildiği gibi, sürücüler de yolcuları Bitaksi Sürücü uygulaması üzerinden puanlama ve yorumlama imkanına sahiptir. Yolcu puanlama ve yorumları yalnızca BiTaksi tarafından görüntülenebilmekte olup, yolcu memnuniyeti için birbirlerine düşük puan vermiş tarafların eşleştirilmemesi, yüksek puanlı yolculara operasyon işleyişinde öncelik tanınması, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile puanlama/yorum bilgilerinin olası uyuşmazlıklarda dikkate alınması amaçlarıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi İşlerken Dayandığımız Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanıyoruz. Aşağıda kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebeplere yer verdik:

 • Kişisel veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin hukuki yükümlülüklerimiz uyarınca zorunlu olması,
 • Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
Ayrıca, mevzuat kapsamında gereken hallerde kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanıza başvurabiliriz. Böyle bir durumda, sizi konuyla ilgili ayrıca bilgilendiririz.

4.Kişisel Verilerinizi Paylaştığımız Durumlar

Kişisel verilerinizi aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflar ile, yine aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşıyoruz:

Kişisel Verileri Paylaşım Amaçları Paylaşılan Taraflar
Sürücüler ile yolcular arasındaki iletişimi yürütmek, sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerini ve belirlenen konumda buluşmalarını sağlamak, yolcuları eşleştikleri BiTaksi sürücüsü hakkında bilgilendirmek, yolculukların en uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. BiTaksi Yolcuları
Hizmetlerimiz ile ilgili tedarikçilerden destek almak, ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütmek, BiTaksi sürücülerine özel fırsatlar ile ilgili üçüncü taraflarla iş birliği gerçekleştirmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek. Tedarikçiler ve İş Ortakları
Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek. Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar

Harita uygulaması için Yandex altyapısı kullanılmaktadır. Yandex’in kişisel verilerileri nasıl işlediği hakkında bilgi için yandex.com.tr/legal/confidential adresini ziyaret edebilirsiniz.

5.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızın Kullanılması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişilerin haklarına dair 11. maddesi, kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme, verileri kimlere aktardığımızı öğrenme gibi birtakım haklarınızı düzenlemektedir. Bu maddeye ilişkin taleplerinizi BiTaksi’ye iletmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

www.bitaksi.com veya mobil uygulamada yer alan Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz. Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kisiselveriler@bitaksi.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

6. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Korunması

Bilgileriniz, bilgileri toplama amacımızın gerektirdiği süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta bilgilerinizi saklamamız için özel bir süre öngörülüyor ise, bu süreye uygunluk sağlanmaktadır.

BiTaksi, bilgilerinizin muhafaza edildiği sistemleri, sunucuları ve veri tabanlarını, veri güvenliği tehditlerine (siber saldırı, hash vb.) karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kullanıcı, BiTaksi tarafından mobil uygulama aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

7. Kişisel Verilerinizin Doğruluğu ve Güncelliği

Tarafımıza sağladığınız bilgilerin doğruluğu ve güncelliği sizin sorumluluğunuzdadır. Bilgilerinizin gerçeğe uygun olarak tarafımıza iletilmesi ve bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, BiTaksi ile paylaşmış olduğunuz bilgileri, mobil uygulama üzerinden veya 08503334700 numaralı telefonu arayarak dileğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. BiTaksi’ye bir başkası adına bilgi sağladığınızda, bu bilgilerin doğru olduğunu, bilgileri BiTaksi ile paylaşma hakkına sahip olduğunuzu/bu konuda yetkilendirildiğinizi taahhüt etmiş sayılırsınız.

8. Üçüncü Taraflara Yapılan Yönlendirmeler

BiTaksi Sürücü uygulaması, BiTaksi tarafından işletilmeyen üçüncü taraf bağlantılara yönlendirmeler yapabilir. İlgili bağlantılardan herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz üçüncü tarafın gizlilik politikaları ve kullanım koşullarına tabi olursunuz. BiTaksi söz konusu üçüncü tarafların politika ve uygulamalarından sorumlu değildir.

9. Mobil Uygulamada Ve Bu Politikada Yapılan Değişiklikler

BiTaksi, BiTaksi Sürücü uygulaması aracılığıyla sunulan hizmetleri, bilgileri, görselleri ve sair unsurları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutmaktadır. BiTaksi, bu Politika üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politika’nın güncel versiyonunu takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

10. Sorumluluk

BiTaksi Sürücü uygulamasının kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, virüs, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan BiTaksi sorumlu değildir.

Son Güncellenme Tarihi: 21 Ocak 2021