Aydınlatma Metni -Surucu

Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni

Bitaksi Mobil Teknoloji A.Ş. (“BiTaksi”) olarak kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. Bu metni, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konular hakkında sizi bilgilendirmek için hazırladık.
Kişisel verilerinizin işlenmesine dair herhangi bir sorunuz olması durumunda kisiselveriler@bitaksi.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ

Sürücü adaylarının aşağıdaki kişisel verilerini işliyoruz:
 Kimlik: Ad-soyad.
 İletişim: Cep telefonu, e-posta, ilçe ve bölge bilgileri.
 Araç Bilgileri: Araç tipi, araç plakası.

Mobil uygulama ve internet adresimiz üzerinden yapılan başvurularda ayrıca işlem güvenliği bilgilerinizi (cihaz işletim sistemi, IP adresi, kullanıcıların uygulama/site üzerinde gerçekleştirdikleri işlem kayıtlarını) işliyoruz.
Kişisel verilerinizi otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Belirli durumlarda verilerinizi fiziki ortamda, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle de topluyoruz (örneğin bize fiziki olarak bilgi veya belge iletmeniz halinde).

2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ 

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda belirtilmektedir:
 Sürücü adaylarının başvurularını almak; başvurulara ilişkin süreçleri yürütmek,
 Sürücü adaylarıyla iletişime geçmek,
 Sürücü adaylarının BiTaksi tarafından sunulan hizmetler için uygunluğunu değerlendirmek,
 Sürücü adaylarını seçme ve değerlendirme süreçlerini yürütmek,
 BiTaksi operasyonlarının güvenliğini sağlamak,
 İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLERKEN DAYANDIĞIMIZ HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanıyoruz. Aşağıda kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebeplere yer verdik:
 Kişisel veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması,
 Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi,
 Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

Kanun’daki hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığı takdirde kişisel verilerinizi açık rızanızı sağlamış olmanız durumunda işliyoruz.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ DURUMLAR

Kişisel verilerinizi, talep edilmesi durumunda yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar ile, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek amaçlarıyla paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerden ürün/hizmet desteği almak (örneğin, mobil uygulamamızın ya da internet sitemizin işlerliği için teknik destek, barındırma hizmetleri almak) amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşıyoruz.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZIN KULLANILMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişilerin haklarına dair 11. maddesi, kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme, verileri kimlere aktardığımızı öğrenme gibi birtakım haklarınızı düzenlemektedir. Bu maddeye ilişkin taleplerinizi BiTaksi’ye iletmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 www.bitaksi.com adresindeki Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz.

 Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kisiselveriler@bitaksi.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.