Aydınlatma Metni  Resepsiyon

Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni - BiTaksi Resepsiyon

Bitaksi Mobil Teknoloji A.Ş. (“BiTaksi”) olarak kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. Bu metni, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konular hakkında sizi bilgilendirmek için hazırladık.
Kişisel verilerinizin işlenmesine dair herhangi bir sorunuz olması durumunda kisiselveriler@bitaksi.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ

BiTaksi Resepsiyon Üyelik hizmetleri kayıt ve hesap yönetimi kapsamında, ad-soyad, cep telefonu, e-posta, BiTaksi Resepsiyon Üyelik panelinde gerçekleştirilen işlem kayıtları, parola, çalışılan şirket ve departman bilgilerinizi işliyoruz.

2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ 

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda belirtilmektedir:

 BiTaksi Resepsiyon Üyelik kapsamında resepsiyon müşteri kayıt ve hesap yönetimi işlemlerini yürütmek,
 Resepsiyon müşterilerimizin çalışanlarının taksi yolculuklarına ilişkin yolculuk ve masraf takibi yapmasını sağlamak,
 Müşterilerimize BiTaksi Resepsiyon hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen taksi yolculukları hakkında raporlama yapmak,
 İletişim süreçlerini yürütmek,
 Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,
 Sözleşme süreçlerini yürütmek,
 Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
 Hukuki süreçleri yürütmek,
 İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLERKEN DAYANDIĞIMIZ HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanıyoruz. Aşağıda kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebeplere yer verdik:

 Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi,
 Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında kişisel verilerinizi işleyebilmek için açık rızanızı soruyoruz.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ DURUMLAR

Kişisel verilerinizi aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflar ile, yine aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşıyoruz:

Kişisel Verileri Paylaşım Amaçları Paylaşılan Taraflar
Hizmetlerimiz ile ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek. Tedarikçiler ve İş Ortakları
Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek. Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZIN KULLANILMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişilerin haklarına dair 11. maddesi, kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme, verileri kimlere aktardığımızı öğrenme gibi birtakım haklarınızı düzenlemektedir. Bu maddeye ilişkin taleplerinizi BiTaksi’ye iletmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 BiTaksi mobil uygulaması ya da www.bitaksi.com adresinde yer alan Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz.

 Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kisiselveriler@bitaksi.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.