Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni

Bitaksi Mobil Teknoloji A.Ş. (“BiTaksi”) olarak kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. Bu metni, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konular hakkında sizi bilgilendirmek için hazırladık.
Kişisel verilerinizin işlenmesine dair herhangi bir sorunuz olması durumunda kisiselveriler@bitaksi.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ

İşlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:
 Kimlik: Ad-soyad, cinsiyet, yolcu ID.
 İletişim: Cep telefonu, e-posta, adres ve favori adres bilgileri.
 Ödeme Bilgileri: Ödeme araçları, ödeme tutarı, ödeme yöntemi, ödeme ve fatura detayları, kredi kartınızın ilk altı ve son iki hanesi.
 Yolculuk Bilgileri: Yolculuk güzergahı, başlangıç ve bitiş noktaları, yolculuk tarih, saat ve süreleri, yolculuk tutarı ve sayısı.
 Yolcu İşlem Bilgileri: Talep ve şikâyet bilgileriniz, çağrı merkezi görüşme bilgileri.
 Konum Bilgileri: Mobil cihazınız aracılığıyla edinilen konum (lokasyon) bilgileri.
 İşlem Güvenliği: Cihaz işletim sistemi, IP adresi, kullanıcıların uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri işlem kayıtları, parola.
 Hukuki İşlem Bilgileri: Adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler.
 Risk Yönetimi: Şüpheli veya hukuka aykırı işlemlerin engellenmesine ilişkin bilgiler.
 Diğer: Yorumlarınız, yolculuğun iptali ve iptal ücretine ilişkin bilgiler, sürücülere verilen puan, yorum ve bahşiş bilgileri, sürücüler tarafından yolculara verilen puan ve yorum bilgileri, dil ve mobil uygulama üzerindeki kullanım tercihleri, indirim kodu/kampanya bilgileri, tercih ve kullanım alışkanlıkları.
BiTaksi mobil uygulamasının “Bilgilerim” kısmında evcil hayvan bilgilerinizi ve engellilik bilgilerinizi düzenlemeniz durumunda bu bilgilerinizi de işliyoruz.
Ayrıca, tercih ve kullanım alışkanlıklarınız ile yukarıda belirtilen verilerinizin analizi sonucunda elde edilen bilgilerinizi (örneğin, en çok tercih edilen destinasyonlar) işliyoruz.
Mobil uygulama deneyiminizi geliştirmek için çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. BiTaksi’nin çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Kişisel verilerinizi otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Belirli durumlarda verilerinizi fiziki ortamda, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle de topluyoruz (örneğin bize fiziki olarak bilgi veya belge iletmeniz halinde).

2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ 

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda belirtilmektedir:
 BiTaksi mobil uygulamasına üyelik kaydı ve üyelik işlemlerini gerçekleştirmek,
 Kimliğinizi doğrulamak ve hesap aktivasyonunu sağlamak,
 Yolculuk taleplerini almak; yolcuların uygun sürücüler ile eşleştirilmesini sağlamak,
 Sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerini ve belirlenen konumda buluşmalarını sağlamak,
 Yolcuların tercihlerine uygun olarak taksi yolculuğu gerçekleştirmelerini temin etmek,
 BiTaksi sürücüleri ve yolcular arasındaki iletişimi yürütmek (iletişim bilgileriniz BiTaksi sürücüleri ile paylaşılmamaktadır),
 Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,
 Yolcular ile iletişime geçmek ve yolcularla olan ilişkileri yönetmek,
 Yolcuların memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek,
 Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,
 Hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek,
 İletişim izin tercihlerinize uygun olarak, kampanyalar ve size özel fırsatlar hakkında bilgilendirme yapmak,
 Hizmetlerimizden en uygun şekilde yararlanabilmeniz için pazarlama analizleri gerçekleştirmek,
 BiTaksi’nin sunduğu hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 Yolcuların katılım gösterdiği kampanya ve çekiliş süreçlerini yürütmek,
 Size özel fırsatlar ile ilgili üçüncü taraflarla iş birliği gerçekleştirmek,
 BiTaksi operasyonlarının güvenliği ve devamlılığı için usulsüzlük kontrolleri gerçekleştirmek,
 Mobil uygulamamızdaki yenilikler, güncellemeler ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,
 Yolculuk iptalleri ve iptal ücretlerine ilişkin süreçleri yürütmek,
 Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
 Hukuki süreçleri yürütmek,
 İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.
Yolcular mobil uygulama üzerinden sürücüleri puanlayabildiği ve sürücüler hakkında yorum yapabildiği gibi, sürücüler de yolcuları puanlama ve yorumlama imkanına sahiptir. Yolcu puanlama ve yorumları yalnızca BiTaksi tarafından görüntülenebilmekte olup, yolcu memnuniyeti için birbirlerine düşük puan vermiş tarafların eşleştirilmemesi, yüksek puanlı yolculara operasyon işleyişinde öncelik tanınması, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile puanlama/yorum bilgilerinin olası uyuşmazlıklarda dikkate alınması amaçlarıyla işlenmektedir.
Her bir veri işleme süreci kapsamında hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz hakkında bilgi almak isterseniz Yolcu Kişisel Verilerinin Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLERKEN DAYANDIĞIMIZ HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanıyoruz. Aşağıda kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebeplere yer verdik:
 Kişisel veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması,
 Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi,
 Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
 İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasını sağlamış olması.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ DURUMLAR

Kişisel verilerinizi aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflar ile, yine aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşıyoruz:

Kişisel Verileri Paylaşım Amaçları Paylaşılan Taraflar
Sürücüler ile yolcular arasındaki iletişimi yürütmek, sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerini ve belirlenen konumda buluşmalarını sağlamak, yolculukların en uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.  BiTaksi Sürücüleri
Hizmetlerimiz ile ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, kullanıcılara özel fırsatlar ile ilgili üçüncü taraflarla iş birliği gerçekleştirmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek. Tedarikçiler ve İş Ortakları
Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek. Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar

Harita uygulaması için Yandex altyapısı kullanılmaktadır. Yandex’in kişisel verilerileri nasıl işlediği hakkında bilgi için yandex.com.tr/legal/confidential adresini ziyaret edebilirsiniz.
Yolculuk bilgilerinizi yakınlarınızla paylaşmak istemeniz durumunda, seçiminize uygun olarak yolculuk bilgilerinizi ilgili yakınınız ile paylaşıyoruz.
Mobil uygulama kullanıcılarının pazarlama çalışmalarına nasıl tepki verdiğini, uygulamamız ile etkileşimlerini ve mobil uygulamayı nasıl kullandıklarını öğrenmek için aktivitelerimizin performansını analiz eden teknolojiler kullanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı için bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşıyoruz.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZIN KULLANILMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişilerin haklarına dair 11. maddesi, kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme, verileri kimlere aktardığımızı öğrenme gibi birtakım haklarınızı düzenlemektedir. Bu maddeye ilişkin taleplerinizi BiTaksi’ye iletmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

6. KAPSAMLI BİLGİ İÇİN

Yolcuların kişisel verilerinin işlenmesine dair kapsamlı bilgi için Yolcu Kişisel Verilerinin Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz.